Mesut Anatomi Sözlüğü Nedir?

Bu bilgisayarlı İnteraktif Arama Sitesi, Prof. Dr. Recep MESUT’un “SEKİZ DİLDE ANATOMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ” (2012, Nobel Tıp Kitabevleri) üzerine, Bilg. Müh. Dr. Öğr. Üyesi Altan MESUT tarafından oluşturulmuştur. Uluslararası “Terminologia Anatomica”da yer alan 8800 terimde geçen 1870 adet hem Latince, hem de İngilizce sözcük karşılığında 1646 Türkçe sözcük yer almaktadır. Türkçede 225 sözcük hem ad, hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, Almanca (1480), Rusça (1360), Fransızca (1240), Osmanlıca (1040) ve Grekçe (500) sözcükle birlikte yaklaşık 11,000 sözcük kapasitesine ulaşılmıştır. Almanca, Rusça ve Fransızcada eklerle türetilmiş sıfatlara yer verilmemiştir. Osmanlıca deyimi ile Osmanlı döneminde ve Dil Devriminden önceki Cumhuriyet yıllarında anatomi kitaplarında kullanılan Arapça-Farsça kökenli terimler kastedilmektedir. Antik çağlarda kullanılan Grekçe daha dar kapsamlıdır, çünkü son gelişmeleri ve yeni terimleri içermemektedir. Çok dilli anatomi terimlerinin araştırılmasında ve karşılaştırılmasında, öğrencilere ve öğretim elemanlarına kolaylık sağlayacağını temenni ederiz.