MESUT ANATOMİ SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE – OSMANLICA – LATİNCE - GREKÇE - ALMANCA - FRANSIZCA – İNGİLİZCE - RUSÇA

En sık kullanılan kısaltmalar:

O: Osmanlıca; L: Latince; G: Grekçe; A: Almanca
F: Fransızca; İ: İngilizce; R: Rusça; a. ad; s. sıfat
Terim: