Trakya Üniversitesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN

KISA TARİHÇESİ

Recep Mesut

  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en batısında ve Avrupa topraklarında yer alan Edirne (eski Adrianopolis) kentinde faaliyet göstermektedir. İstanbul’un 220 km batısında olup, Bulgaristan sınırına 22 km ve Yunanistan sınırına 7 km mesafededir. Balkan Yarımadası’nın Trakya topraklarına hayat veren üç akarsuyun (Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin) birleştiği stratejik noktada Roma imparatoru Hadrianus tarafından M.S. 130 yılında kurulmuştur. İstanbul’un 1453’teki fethinden 92 yıl önce Osmanlıların eline geçmiş (1361), daha sonraki Avrupa fetihlerinin çıkış noktası ve payitaht görevleri üstlenmiştir. Sarayları, köprüleri, camileri, çarşıları, çeşmeleri ve medreseleri ile Türkler için olağanüstü tarihi ve kutsal değer arz etmektedir. En muhteşem Osmanlı Camii (Sultan II Selim Camii) şehrin ortasında yükselmektedir.

                                        Edirne Selimiye Camii (1574)

Sultan II Bayezid Tıp Medresesi (1488): Günümüzde bir açık müze-kent olan Edirne’de, çok eski tarihli eğitim ve sağlık tesisleri hâlâ ayakta olup, restore edilmişler ve ziyaretçilere açılmışlardır. Bunlar arasında Sultan II Bayezid Külliyesi içerisinde yer alan “Tıp Medresesi ve Hastanesi” çok ünlüdür ve Avrupa çapında kayda değerdir. İstanbul (Constantinopol) fatihi Sultan II Mehmed’in oğlu olan ve 1481 ilâ 1512 arasında 31 yıl hüküm süren Sultan II Bayezid (Kristof Kolomb’un ve Leonardo da Vinci’nin çağdaşı) 1484-1488 arası Edirne’de, Tunca nehri kıyısında, çok amaçlı bir sağlık ve sosyal yardım kompleksi inşa ettirmiştir. Cami (ibadethane), tabhane (hotel), imaret (her gün halka bedava ekmek ve yemek dağıtan hayır kurumu) yanında, kompleksin yarısı hastane (Dar-üş-şifa) ve tıp okulu (Medrese-i etıbba) olarak 1488 yılında hizmete alınmıştır. 

                   Sultan II Bayezid Külliyesi: Sol taraf Tıp Medresesi ve Dar-üş-şifa (1488)

Hastaların tedavisi bedava olup, tamamen yatılı okuyan tıp öğrencilerinin masrafları için sultan vakfiye imzalamış ve çok sayıda gelir getiren köy, dükkân, değirmen, tarla ve bahçenin yıllık gelirlerinin buraya aktarılmasını emretmiştir. Maddi güvenceye alınan sağlık ve sosyal yardım kompleksi 1911 yılına kadar  (yani 423 yıl) faaliyet göstermiş ve hekim yetiştirmiştir. Balkan Savaşı’nda hastaların İstanbul’a taşınmasından sonra, Birinci Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı, Edirne’yi serhat sınır şehri haline getirince Külliye gelirlerinden yoksun ve sahipsiz kalmıştır.

Külliye’nin sağlıkla ilgili bölümleri, Edirne’de yeni kurulan Trakya Üniversitesi’ne 1984 yılında devredilmiştir. Üniversite, kendi imkânları ile gerçeğe uygun restorasyon yaparak “Tıp Tarihi Müzesi” şeklinde düzenlemiş, 1997 yılında Hastane kısmını, 2008 yılında Medrese (Tıp Fakültesi) kısmını ziyaretçilere açmıştır. Türkiye’de bir üniversite bünyesinde yer alan tek otantik Tıp Eğitimi Müzesi olan ve bugün “Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi” adını taşıyan binalar topluluğu Edirne’de, Sultan 2. Selim Camii’nden sonra, en fazla ziyaret edilen müzedir (2017 yılında 250 bin ziyaretçi). Ayrıca “doğu ve batı kültürleri arasında köprü” oluşturduğu için “2004 Council of Europe Museum Award” ödülüne lâyık görülmüştür. 2016 yılında da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi (1974): Savaşlar ve işgaller sonrası, yeni Türkiye Cumhuriyeti 1923’te kurulunca, Osmanlı Devleti’nden kalan medreseler dışında, çağdaş eğitim veren tek bir üniversite (İstanbul Üniversitesi) vardı. Cumhuriyet tedricen yeni yükseköğretim kurumları hayata geçirdi ve ülke çapında yaygınlaştırdı. Hekim yetiştiren Tıp Fakülteleri de hızla çoğaldı. İstanbul Üniversitesi ikinci bir Tıp Fakültesini (Cerrahpaşa Tıp Fakültesini) 1967 yılında kurdu. Bu genç fakülte de 1974 yılında “Edirne Tıp Fakültesi”nin kuruculuğunu üstlendi. Sekiz yıl (1974-1982) Edirne Tıp Fakültesi’nin öğrencilerini okuttu ve ileride görev alacak öğretim elemanlarını kendi bünyesinde yetiştirdi – toplam 363 hekim İstanbul-Cerrahpaşa’dan mezun oldu, 18 öğretim üyesi ve 36 asistan burada akademik formasyon aldı. 

İ.Ü. Edirne Tıp Fakültesi’nin arması

(Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından çizilmiştir)

T.Ü. Sağlık Müzesinin bugünkü arması

Edirne Tıp Fakültesi idari ve mali bakımdan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne  bağlı bir üçüncü tıp fakültesi olarak gelişti, Senato’da yer alan kendi Dekanı ve Senatörü, ayrı bütçesi ve kadrosu ile kendi personeli (13 kişi), özlük işleri ve öğrenci işleri büroları vardı. Dekanlık ise Saraçhane’de [Horhor Cad. Kavalalı Sok. No.13, Fatih-İstanbul adresinde] yer alıyordu. Rektör tarafından görevlendirilen 7-kişilik Kurucular Komisyonu’nu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden gönüllü profesörler ve doçentler oluşturdu. Kurucu Dekan olarak, Edirne Lisesi mezunu olan mikrobiyolog Prof. Dr. Suat Vural (1921- 2007) seçildi ve iki dönem (1975-1978; 1978-1981) bu görevde kaldı. 

Daha 1975 yılında Kurucu Dekan ve beraberindeki heyet Edirne’ye gelerek şehrin 7 km dışında, İstanbul istikametinde ve E5 karayolunun kenarında “Hadımağa Mevkii”nde, Fakülte kampüsü için uygun arazi seçildi. Çünkü çağdaş Üniversite Hastanesi ile Tıp Fakültesi’nin ihtiyaçlarını 500 yıl önceki Sultan II Bayezid Külliyesi karşılayamazdı (buna rağmen Külliye’nin Üniversiteye devri de talep edildi)  ve tarihi eserlerle dolu Edirne içinde yeterli büyüklükte arsa bulunamazdı. Belediye’ye ve şahıslara ait toplam 2,257,290 m2 alan tarla ve bahçelerin kamulaştırma çalışmaları bir yıl sürdü (fakat mülk sahibi Edirnelilerin çoğu ve Belediye kendi arazilerini bağışladılar).  

8.6.1976’da SİSAG Yapı Projelendirme Grubu (Hacettepe Vakıfları’nın bir kuruluşu) genel yerleşim, altyapı ve inşaatların mimari projesini tamamladı ve 23.8.1976’daki temel atma törenine dönemin Başbakanı Süleyman Demirel teşrif etti. İlk etapta A-bloklar (11 katlı bitişik 6 blok, Klinikler ve Yataklı Servisler), B-blok (3 katlı monoblok Poliklinikler) ve C-blok (3 katlı Acil Servis, Kan Merkezi ve 18 Ameliyathane) ihale edildi (toplam 103,000 m2 kapalı alan).  Ödeneksizlik nedeniyle inşaatlar çok yavaş ilerledi ve senelerce E5 karayolu kenarında, kaba inşaat halinde, Avrupa’ya giden gelenlerin şaşkın bakışlarına maruz kaldı. 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982): Bu süreçte, 1982 yılında “İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi”nin tüzel kişiliği sona erdi, çünkü 20 Temmuz 1982’de Edirne’de yeni kurulan “Trakya Üniversitesi”ne devredildi. İnşaatlar ancak % 25 oranına ulaşmış idi. 

Edirne Tıp Fakültesi’nin yerleşim projesi (1976)

Edirne Tıp Fakültesi’nin yerleşim maketi (1976)

12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe sonrasında, 6 Kasım 1981 tarihli Yükseköğretim Kanunu (YÖK) yayınlandı. Bu kanuna istinaden 20 Temmuz 1982’de 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda yeni üniversite kuruldu. Bunlardan biri de Rektörlük merkezi Edirne’de olan “Trakya Üniversitesi” idi. Edirne Tıp Fakültesi de İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılarak yeni kurulan bu üniversiteye bağlandı ve adı da değiştirildi – “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi” oldu. Kadrolu personeliyle birlikte, Edirne’deki arsası ve inşaat halindeki binaları da devredildi. Sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okumakta olan öğrencileri İstanbul’da kaldılar ve sonraki yıllarda peyderpey buradan mezun oldular. Fakat 1982 Üniversite giriş sınavlarında Edirne Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler Edirne’ye gitmek mecburiyetinde kaldılar. Memurların çoğu ve öğretim elemanlarının bir kısmı da Edirne’ye gitmediler, istifa ettiler veya başka görevlere nakil yaptırdılar. 

         1982 kuruluşlu Trakya Üniversitesi bünyesinde, Tıp Fakültesi dışında, Edirne’de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi ile Tekirdağ’da Ziraat Fakültesi, 2 Yüksekokul (Edirne, Çanakkale) ve 4 Meslek Yüksekokulu (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; Çanakkale) da bulunuyordu. Kurucu Rektör olarak Prof. Dr. Ahmet T. Karadeniz atandı ve 10 yıl (1982-1992) bu görevi sürdürdü. Trakya Tıp Fakültesi’nin kurucu Dekanı ise Prof. Dr. İsmet Dökmeci (1942, İskilip -2016, Edirne) oldu.

Prof. Dr. Ahmet KARADENİZ

Kurucu Rektör (1982-1992) 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin

arması (1982) 

Trakya Üniversitesi’nin kurulmasından önce Edirne şehrinde lise sonrası öğretim veren Yüksek Okullar vardı: Edirne Eğitim Enstitüsü (1969) ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1977). Bunlardan Edirne Eğitim Enstitüsü’nün “Ayşekadın” semtindeki idari ve derslik binaları, yatakhane ve yemekhane bölümü, kapalı spor salonu ve geniş arazisi yeni üniversitenin start almasında tramplen oldu. Rektörlük Merkez teşkilâtı ile yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi buraya yerleştiler. Tıp Fakültesi’nin Dekanlığı ve Temel Bilimleri de 1,5 yıl burada bulundular. 

         Şehir dışındaki Tıp Fakültesi inşaatlarını kısa sürede tamamlamak imkânsızdı. Bütün ödenekler ve işçiler B blok (3 katlı monoblok poliklinikler) binasına yönlendirildi ve 10 Ocak 1984’te, yani 2. ders yılının Bahar sömestresi için Temel Tıp Bilimleri (Anatomi disseksiyon salonları, kadavra havuzları), Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji uygulama salonları), 2 büyük dershane ve Dekanlık idari birimleri buraya taşındılar. 

1984: Tamamlanan B-blok (önde) ve 

karkas halinde A-blok (arkada)

Hasta kabulünün de bir an önce başlaması gerekiyordu. Sağlık Bakanlığına bağlı Edirne Devlet Hastanesi’nin avlusuna Ek Hastane Binası’nın (bodrum dahil 4 katlı) inşaatı yeni tamamlanmıştı. Sağlık Bakanlığından bu Ek Binanın geçici olarak Tıp Fakültesine tahsisi istendi. Olumlu cevap geldi ve kısa sürede 80 (fiili 50) yataklı “Geçici Fakülte Hastanesi”ne dönüştürüldü. 5 Haziran 1983 tarihinde törenle açıldı ve 1989 yılına kadar hem hastalara, hem de öğrencilerin yatak başı klinik öğretimine hizmet verdi. 

Geçici ilk Fakülte Hastanesi (1983-1989)

Hadımağa mevkiindeki Tıp Fakültesi inşaatları hızla sürdürüldü. Önce 1. 2. ve 3. sınıflarda okutulan Klinik öncesi (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya, Deontoloji) ve Temel Klinik (Patoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji) derslerini yürütecek anabilim dalları, geçici kaydı ile, B-bloğa yerleştirildi. A-bloklar ve C-blok inşaatları devam ederken, B-blokta dersler, uygulamalar ve sınavlar eşzamanlı yürütüldü. 

         1985 yılında şehir merkezindeki polikliniklerin kademe kademe kampüse taşınmasına başlandı. 1986 yılında laboratuvarlar da taşındı. 

1987 yılında A1 ve A5 blokların alt üç katına (5,000 m2 kapalı alan)  yataklar konuldu ve kliniklerin bir kısmı buraya yerleştirildi. Böylece kampüste 1. etap 250 yataklı Üniversite Hastanesifaaliyete geçmiş oldu. 

1988 yılında, ana projede yer alan Amfiler Bloğu (4 amfi 175-er kişilik ve 4 küçük derslik 30-ar kişilik) tamamlandı ve Poliklinikler (B-blok) rahatladı. Aynı yıl, arka tarafta “Yardımcı Sağlık Personeli Okulu”nun inşaatı da tamamlandı ve 2-yıllık eğitim veren kolej (SHMYO) faaliyete geçirildi. 1989 yılında cerrahi bilimler ve ameliyathaneler de kampüse taşındı ve şehir merkezindeki 6 yıl geçici kullanılan bina Devlet Hastanesine iade edildi. 

1990 yılında 2. etap 500 yataklı Üniversite Hastanesi(15,000 m2 kapalı alan) devreye girdi. Artık Tıp Fakültesinin tüm birimleri şehir dışındaki kampüste toplanmış idi, fakat 11-katlı A-blokların kaba inşaatı bitmiş, ince işçiliği hâlâ devam ediyordu.

1992 yılında C-blok tamamlandı. Büyük titizlikle iç kaplamaları ve teknik donanımı gerçekleştirilmiş 18 ameliyathane devreye girdi. Giriş katı ise Acil Servise ayrıldı. Açılış töreni 5 Temmuz 1992’de yapıldı. 

1997 yılında “Menza Binası” (mutfak, yemekhane, kafeterya) devreye girdi. Bu binada öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri için mekanlar tahsis edildi. Temel Tıp Bilimleri için öngörülen D1 ve D2 Binaları 1998’de bitirildi ve Poliklinik Binasında (B-blok) yer alan Anabilim Dallarının çoğu asli mekanlarına taşındılar. Onlardan boşalan yerlere poliklinik birimleri ile Radyodiagnostik, Radyoterapi ve Nükleer Tıp yerleştiler. Aynı yıl Diyaliz Ünitesi ve Kalp-Damar Cerrahisi de hizmete girdi, açık kalp ameliyatları başlatıldı. 

1999 yılında 11-katlı 6 adet A-blokların (Yataklı Hasta Servisleri, Klinik Anabilim Dalları) tümünün inşaatı bitirildi ve tefriş edildi. Edirne’nin “kurtuluş gününde”, 25 Kasım 1999’da törenle hizmete açıldı. Türkiye’nin Avrupa topraklarında 750 yataklı modern Üniversite Hastanesi tamamlanmış oldu. 26 yıl önce, Başbakan olarak Fakülte’nin temellerini atan Süleyman Demirel, bu kez Cumhurbaşkanı olarak katıldı ve emeği geçenlere plaketler dağıttı. Aynı yıl içerisinde Kapalı Spor Salonu da hizmete alındı.

 2000 yılında Temel Tıp Bilimlerine (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim) ait üçüncü blok da tamamlandı. Merkezi Laboratuvar da buraya taşındı. Deney Hayvanları Merkezi ile Radyoterapi için Cobalt-60 teleterapi ve planlama simülatörü ayrı binalarda komplekse entegre edildiler. 

1999: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tamamlanan hali 

2004 yılında Merkez Kütüphane ve Kapalı Yüzme Havuzu bitirilerek kampüsteki öğrencilerin ve öğretim elemanlarının istifadesine sunuldular.

2009 yılında kampüsün adı “Balkan Yerleşkesi” oldu. Rektörlük, tüm idari birimleriyle, Karaağaç yerleşkesinden tekrar Tıp Fakültesi Kampüsü’nde yeni tamamlanan modern Binasına taşındı.  Ayrıca Balkan Kongre Merkezi de hizmete girdi.

2010 yılında Transplantasyon Merkezi, 2011’de ilk Linak cihazı hizmete başladı. 

        2012 yılında, ana korpus’tan ayrı müstakil binalara Onkoloji Hastanesi ile Psikiyatri Hastanesi [Balkan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi] (2013’te burada 20 yataklı AMATEM Merkezi devreye girdi) taşındılar.

2012: Balkan Psikiyatri Hastanesi

2012: Balkan Onkoloji Hastanesi 

Aynı yıl 4-yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik; Beslenme ve Diyetetik; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; Sağlık Yönetimi; Odyoloji; Ergoterapi) de kendi müstakil binasında hizmete girdi. 2013 yılında ise Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrenci eğitimine başladılar. 

2013 yılında Tüp Bebek Merkezi, 2016’da Kardiyo-Onkoloji Ünitesi ve 2017 yılında Endoskopi Merkezi de hizmet vermeye başladılar.

2017 yılı itibariyle Üniversite Hastanelerinin toplam kapasitesi 1000 hasta yatağına ulaşmıştır (130,000 m2 kapalı alan). Akademik kadroda 201 Öğretim Üyesi (109 Profesör, 39 Doçent, 53 Doktor Öğretim Üyesi), 3 Öğretim Görevlisi, 8 Uzman ve 375 asistan bulunmaktadır [toplam 587 eleman]. Yıllık öğrenci kontenjanı 200’ün üzerindedir. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 152 olup, bunların 6-sı Tıpta Uzmanlık Öğrencisidir. 2018 yılında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ulusal otorite tarafından akredite edilmiştir. 

Kökleri 530 yıl öncesine uzanan günümüz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne’de oldukça kısa bir sürede (36 yıl) hızla yapılanmış, modern tetkik ve tedavi cihazlarıyla donatılmış, güçlü bir akademisyen kadrosu oluşturmuştur. Trakya bölgesinin en büyük ve güvenli diyagnostik, terapötik ve konsültatif sağlık kurumu haline gelmiştir. Balkan ülkelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti, hekimlere ve hemşirelere de kalifikasyon eğitimi vermektedir. 

KAYNAKLAR

1)      Tıp Yolunda Edirne Tıp Fakültesi 1977, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1977

     2) İnci O: Yaşayan Müze. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sultan II Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 60, Edirne, 2004

        3)  Kazancıgil R, Tuğrul M, Gökçe N, Bilar E: Trakya’da Tıp Eğitimi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kuruluşunun 30. Yılı Anısına. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 62, Edirne, 2004

       4) Türk Eğitim Hayatında Çeyrek Yüzyıl: Trakya Üniversitesi (1982-2007). Trakya Üniversitesi Yayınları No: 81, Ege Basım, İstanbul, 2007

      5)  Peremeci O.N: Edirne Tarihi. Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1939; 2.bs.[tıpkı basım], Bellek Yayınları, Edirne, 2011

      6)   Altan A: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi; http://www.prezi.com; 2012

      7)   Şengül E: Darüşşifa – Delilik Mevsimi, 2. baskı, Puslu Yayıncılık, İstanbul, 2016.

     8)  Mesut R: 1974’ten Günümüze Tıp Fakültemiz (slayt sunumu); http://www.tip.trakya.edu.tr / Tıp Fakültemizin Tarihçesi, 2017

     9) Mesut R: Kurucu Babalar ve Analar. Prof. Dr. Recep Mesut’un Anıları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kuruluşu; Trakya Üniversitesi Yayınları No: 197, Edirne, 2018 

    10)  Bilar E: Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi; Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2018

Not: Bu makale “Balkan Medical Journal” dergisinin 2019, 2. sayısında İngilizce olarak yer 

        almıştır (A Short History of Trakya University Faculty of Medicine).

TRAKYA TIP FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU

1488 – 1974 – 1982

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Dekanlığı bir kez daha yer değiştirdi (benim hatırladığım altıncı kez). Balkan Yerleşkesinde merkezi bir öğrenci yemekhanesi faaliyete geçirilince, Tıp Fakültesine ait “Menza Binası” (inşaatı 1997) boşaltıldı ve uzun süren onarımlardan sonra Dekanlık buraya taşındı. Zaten 1976 tarihli ilk projesinde de yeri burada öngörülmüştü, fakat Menza’nın karşısında. Lâkin 1992 sonrası o ilk proje iptal edildi, gelen her Rektör kendine göre yeni binalar ekledi ve bugünkü düzensiz karmaşa (Balkan Yerleşkesi) ortaya çıktı.

Son Dekanlık Binasını görmeye gittim ve çok beğendim. Özellikle giriş kapısındaki kuruluş tarihleri dikkatimi çekti – tarihsel gerçeklere uygun üç kuruluş tarihi de yazılmıştı:

1488 – 1974 – 1982

Edirne’de ilk hekim yetiştirme okulunun, Sultan 2. Bayezid’in bizzat 1484’te temelini attığı ve 1488’de açılışını yaptığı “Darüşşifa ve Medrese-i Etıbba” müessesine kayıt düşüldü [Örneğin İstanbul Üniversitesi logosuna 1453 yazmıştır! (aslında Fatih Sultan Mehmet kendi Külliyesini ancak 1470 yılında tamamlamıştır) İstanbul Tıp Fakültesi ise kendi kuruluşunu 1827 göstermiştir].

Bizim ilk kuruluşumuzun maddi kanıtı, halâ Tunca kenarında sapasağlam ayakta duran ve Üniversitemize 1984’te devredilen 2. Bayezid Külliyesi’dır. Üniversitemiz kendi imkânlarıyla restore etmiş ve 1997’de bir Tıp Tarihi Müzesi (sonradan “Sağlık Müzesi” adını almıştır) olarak ziyaretçilerin ilgisine sunmuştur. O kadar ki, 2004’te Avrupa Konseyi Müze Ödülüne lâyık görülmüş, 2016’da UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır.

Cumhuriyet Döneminde üniversitelerin yurt çapında yaygınlaşması başlayınca, İstanbul Üniversitesi kendisine bağlı bir “Edirne Tıp Fakültesi”ni 1974’te kurmuş ve aynı yıl öğrenci ve öğretim elemanı alarak Cerrahpaşa’da yetiştirmeye başlamıştır. Edirne sevdalısı olan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver bizzat logosunu çizmiş ve Bayezid Darüşşifasını stilize etmişti (ben de bu aşamada, 1980’de uzman olarak Edirne Tıp Fakültesi’nde göreve başladım). Bu fakülte için İstanbul Üniversitesi bütçesinden 2,267,290 metre kare Hadımağa mevkiinde istimlâk edilmiş ve 1976 yılında temel atılmıştı (Belediye ve özel şahıslar kendi arazilerini bağışlamışlardı!). İhalesi yapılan inşaatlar % 25 seviyesinde iken 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu.

20 Temmuz 1982’de Kanun Hükmünde Kararname ile Edirne merkezli “Trakya Üniversitesi” kuruldu. “Edirne Tıp Fakültesi” İstanbul Üniversitesinden ayrıldı, kadrolu personeli, arazileri ve inşaatları ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi’ne devredildi. Adı da “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi”ne değiştirildi:

1488- Sultan 2.Bayezid Darüşşifası

ve Tıp Medresesi

1974- İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp

Fakültesi

1982- Trakya Üniversitesi Tıp

Fakültesi

Dekanlık girişindeki üç kuruluş tarihini açıklamış oldum. Benim de öteden beri savunduğum bir görüş idi. Rahmetli Tıp Tarihi hocamız Dr. Ratip Kazancıgil’ın ruhu da şad olmuştur.

EDİRNE DARÜŞŞİFASI (1488)

Edirne’nin en eski hekim yetiştiren kurumu olup, Osmanlı Sultanlarının kurduğu üçüncü tıp okuludur (birincisi, Bursa’da 1400 yılında 1.Bayezid tarafından; ikincisi, İstanbul’da 1470 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur). Bugün Türkiye topraklarında görebildiğimiz 19 darüşşifa (9 Selçuklu Dönemi, 1100-1200-lü yıllar; 1 İlhanlı Dönemi, 1300-lü yıllar ve 9 Osmanlı Dönemi, 1400-lü, 1500-lü ve 1600-lü yıllar) arasında müstesna yeri vardır.

Banisi Sultan 2.Bayezid-i Veli, mimarı Hayrettin’dir. Tunca nehri kıyısında, dört yıl gibi (1484-88) kısa sürede tamamlanan muazzam bir Külliye içinde yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış, sellere ve işgallere rağmen, 533 yıldır ayaktadır. Bu sürede aslına uygun hizmet etmiş, Osmanlı yıllarının en saygın tıp okulu sayılmıştır. Darüşşifa’nın mimari planı dünya çapında bir hastane modeline öncülük etmiştir: altıgen bir kubbeli mekanı çevreleyen 6 kışlık oda ve 4 yazlık sofada 30-32 yataklı bölüm. Ortada şadırvan ve fıskiye, kubbede aydınlık feneri, dipte musiki heyeti için sahne (haftada 3 gün fasıl). Su sesi, musiki nağmeleri ve bahçedeki çiçek kokuları müşterek iyileştirici etki yaparlarmış. Orijinal vakfiyesi (1489) korunmuştur: kadrosunda 1 sertabib (günde 30 akçe yevmiye), 2 tabib (10 akçe), 2 kehhal= göz hekimi (7 akçe), 2 cerrah (7 akçe), 1 eczacı (6 akçe) ve diğer 13 personel hastalara parasız bakar, parasız ilaç dağıtırmış.

Bitişiğinde ayrı bir Medrese varmış. Burada 18 müstakil odada talebeler parasız yatılı okurmuş ve günde 2 akçe harçlık alırmış. Müderris 60 akçe, yardımcısı 7 akçe, hafız-ı kütüp 2 akçe, kapıcı ve temizlikçisi varmış. Osmanlı ülkesinin en üst dereceli medresesi (60-lık) sayılırmış. Medrese ile Darüşşifa birbirinden bağımsız yürütülürmüş (medrese daha üstün sayılırmış).

Edirne Darüşşifa’sında yetişen ve görev yapan tabipler Saray’da hekimbaşı olmuşlar ve önemli eserler yazmışlardır:

1) Hekim Ahî Çelebi (öl. 1524). Babası tabib Kemal Tebrizli olup, 1461’de İstanbul’a yerleşmiş ve Mahmutpaşa’da muayene açan ilk hekim imiş. Babasının yanında yetişen Ahi Çelebi de İstanbul’un şöhretli hekimi olmuş, 2.Bayezid kendisini Edirne Darüşşifasına sertabib yapmış ve Rodop Dağlarının ortasında arpalık bağışlamış [yıllarca Ahi Çelebi kazası Edirne Vilayetine bağlı imiş. Balkan Savaşından sonra Bulgaristan’a geçmiş. Smolyan (Paşmaklı) şimdi il merkezidir ve Pamporovo kayak merkezi ile ünlüdür]. Ahi Çelebi iki kez hekimbaşı olmuş ve 88 yaşında hac dönüşü Kahire’de ölmüştür. En ünlü eseri “Hasat-ül kilye vel mesane” (Böbrek ve mesane taşları) yıllarca tıp medreselerinde okutulmuştur.

2) Hekim Emir Çelebi (öl. 1638) Edirne doğumlu olup ilk eğitimini burada almış, sonra Kahire’ye gitmiş ve ünlü Kalavun Hastanesi sertabipliğine yükselmiş. 1623’te İstanbul’a gelmiş, 1629’da hekimbaşı olmuştur. Yazmış olduğu “Enmuzec-üt-Tıbb” eserinde hekimlerin anatomi öğrenmesini, savaşlarda ölen Hıristiyan askerlerine teşrih (disseksiyon) yapmalarını önermiştir. Maalesef, Sultan 4. Murad’ın gazabına kurban olmuş, zorla afyon yutturularak can vermiştir.

3) Hekim İbrahim El-Edirnevî (öl. 1677). Aslen Edirneli olup, Sultan 4.Mehmet (Avcı) döneminde Edirne Darüşşifasında görev yaparken, Kaysunizade bin Abdurrahman’ın Arapça tıp lügatını Türkçeye çevirmiş – “Kamus el- Etibba” ilk Türkçe tıp terimleri kitabımız olmuştur.

İSTANBUL ÜNIVERSITESİ

EDİRNE TIP FAKÜLTESİ

1974 – 1982

Edirne Tıp Fakültesi (ETF) 8 yıl İstanbul’da tüzel kişiliğini sürdürdü ve bir türlü Edirne’ye gelemedi. Fakat 1982’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin (TÜTF) nüvesini oluşturdu.

Kuruluşu 47 yıl önceydi, yani YÖK’ten (YÖK kanunu 6.11.1981’de yayınlandı) önce 1750 sayılı “Üniversiteler Kanunu” vardı ve üniversiteler de özerk idi. Her üniversite, Senato kararıyla yeni bir fakülte kurabiliyordu (başka bir şehirde de olabiliyordu). Öğretimin kalitesini garanti etmek için 7 gönüllü profesör veya doçent görev alacaklarına yazılı beyan veriyorlardı. Bu şekilde Kayseri, Bursa, Eskişehir, Adana, Antalya, Sivas ve Samsun’da tıp fakülteleri kurulmuştu. Edirne kamuoyu da şehirlerinde üniversite kurulmasını istiyordu. Daha 1967’de bu yönde bir dernek hayata geçirmişlerdi.

Nispeten genç bir fakülte olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF, kuruluşu 1967) de Edirne’de bir “yavru fakülte” istiyordu. Usulüne uygun komisyonlar kurdular ve Fakülte Genel Kurulundan teklif geçirdiler. Dekan Prof Dr Cem’i Demiroğlu 7 gönüllü buldu ve Senato’ya kabul ettirdi (Rektör Prof Dr Halûk Alp). Senato kararını Milli Eğitim Bakanı 29 Mayıs 1974’te onayladı (sonraki yıllarda kuruluş günü olarak kutlandı).

Fakat Kıbrıs Barış Harekatı ile takip eden ambargo ve ekonomik kriz işlemleri geciktirdi. Cerrahpaşa yönetimi beklemeden, Edirne için ek kontenjan (50 öğrenci) ilan etti ve ön kayıtla ilk ETF öğrencilerini 1 Ekim 1974’te, kendi öğrencileriyle birlikte okutmaya başladı (bu sonraki yıllarda da, tam 8 yıl devam etti). Öğrenciler okumaya başlamışlardı, fakat hocaları yoktu, kadro yoktu, bütçe yoktu.

26 Mart 1975’te gönüllü hocalardan “Kurucular Komisyonu” ilk toplantısını yaptı ve kendi aralarından Dekan ve Senatör seçtiler [Bkz. Fotoğraf 1975]:

1. Prof Dr Celal Öker (Komisyon Başkanı, CTF’nin kurucu Dekanı. Maalesef 10.9.1976 tarihinde uçak kazasında hayatını kaybetti) resimde No. 6

2. Prof Dr Suat Vural (ETF’nin ilk Dekanı seçildi. 1978’de ikinci dönem de seçildi. Resimde No. 4.

3. Prof Dr Erol Düren (Senatör ve Dekan Yardımcısı seçildi. Edirne’deki fakülte projesini çizdirdi (1975) ve inşaatları (1976) başlattı. Resimde No.2.

4. Prof Dr Kaya Gürsel – resimde No.3

5. Doç Dr Feriha Öz – resimde No.5

6. Doç Dr Asım Cenani – resimde No.1

7. Doç Dr Naime Yanlıoğlu – resimde No. 7.

[1974 Kurucular listesinden Doç Dr Adnan Ziyalar ve Doç Dr Emine Atabek sonradan değişmişlerdir]

25 Haziran 1975 tarihli Resmi Gazete’de ETF kadrosu yayınlandı ve Dekanlık peyderpey ilanlar vererek kendi elemanlarını oluşturmaya başladı. En fazla asistan alındı ve Cerrahpaşa’da görevlendirerek yetişmeleri sağlandı: Kadir Kaymak, Ömer Yiğitbaşı, Müberra Gökalp (Uygun), Dr. Murat Tuğrul, Dr. Sebahattin Çobanoğlu, Dr. Osman İnci sonradan Edirne’ye geldiler ve öğretim üyesi oldular.

7.5.1976’da ETF Dekanlığı kendi binasına taşındı (Fatih, Kavalalı Sk.3) Böylelikle İstanbul Üniversitesi’nin üç tıp fakültesi ve üç Dekanlık oldu.

23.8.1976’da Edirne’nin 7 km dışında Fakülte Hastanesinin temellerini Başbakan Süleyman Demirel attı (fakat sonraki yıllarda ödeneksizlik nedeniyle inşaatlar çok yavaş yürüdü, ancak 26 yıl sonra, 25 Kasım 1999’da tamamlandı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olarak teşrif etti.

1977’de ilk Profesör naklen Erzurum’dan geldi – mikrobiyolog Prof Dr Rüknettin Öğütman. 1978’de Dekan Yardımcısı oldu, 1981’de ikinci Dekan olarak seçildi, fakat YÖK kanunundan sonra istifa etti.

1978’de ETF’de ilk Doçent unvanını Doç Dr Ertuğrul Genca aldı.

1979’da Diyarbakır’dan Doçent olarak İsmet Dökmeci naklen geldi. 1981’de Dekan Yardımcısı, 1982’de Dekan Vekili oldu ve 13.7.1982’de Profesörlüğe yükseltildi.

1981’de artık ETF’nin kendi kadrolu hocaları yeterli sayıya (7) ulaşmıştı. 30.3.1981’de Cerrahpaşa’dan görevlendirilenler istifa edip ayrıldılar ve asli kadrolarına döndüler.

Bu tarihi Genel Kurul’un hatıra fotoğrafında birlikteler:

Cerrahpaşa ekibi (beyaz numaralar)

Prof Dr Suat Vural No. 1

Prof Dr Erol Düren No. 2

Prof Dr Kadri Kahraman No. 3

Prof Dr Asım Cenani No. 4

Doç Dr Erdoğan Altuğ No. 5

Prof Dr Feriha Öz No. 6

Edirne kadrosunda olanlar (yeşil):

Prof Dr Rüknettin Öğütman No. 1

Doç Dr İsmet Dökmeci No. 2

Doç Dr Ergun Göney No. 3

Doç Dr Adem Köşlü No. 4

Doç Dr Ertuğrul Genca No.5

Doç Dr Pervin Binyıldız No. 6

Doç Dr Gültaç Özbay No. 7

Bunlardan Pediyatri Doçenti Dr Ertuğrul Genca ile Cildiye Doçenti Dr Adem Köşlü 1982’de istifa ettiler ve Edirne’ye gelmediler. Doç Dr Pervin Binyıldız Olgun iki yıl Biyoistastistik derslerine girdi, 1984’te istifa etti. Prof Dr Rüknettin Öğütman 1985’te emekliliğini istedi, Genel Cerrah Doç Dr Ergun Göney de 1987’de naklen Cerrahpaşa’ya geçti. Sadece Prof Dr İsmet Dökmeci ile Prof Dr Gültaç Özbay emekli oluncaya kadar kaldılar]. Bunların dışında ETF kadrosuna geçen iki doçent (Doç Dr İlham Sarıkahya ve Doç Dr Mehmet Emin İrfanoğlu) Edirne’ye gelerek TÜTF kuruluşunda bulundular.

ETF’nin uzman kadrolarında da Dr Recep Mesut, Dr. Şakir Berkarda ve Dr Esat Oğuz Göktepe 1982’de Yrd Doç oldular ve TÜTF kuruluşunda görev aldılar [Esat Göktepe 1985’te Marmara Üniversitesi’ne naklen geçti].

ETF’nin 1974’teki ilk kayıtlı öğrencisi 001 No.lu Ahmet ANLI ailevi sebeplerle devam edemedi ve kaydı silinmişti. 1983 Öğrenci Affından yararlandı ve Edirne’ye gelerek TÜTF’de okudu. 1989’da mezun olan Dr Ahmet ANLI geçen yıl Aile Hekimi olarak emekli oldu.

ETF kontenjanından Cerrahpaşa’da okuyan Dr Filiz Özyılmaz ise mezun olduktan sonra Hacettepe’de Patoloji uzmanı oldu ve 1990’da itibaren Edirne’ye gelerek akademik kariyere başladı. Halen Patoloji profesörü olarak görevine devam etmektedir.

ETF’nin memur kadroları da vardı (düz memurlar İstanbul’da kaldılar).

Önder Korkmaz 1978 yılında avukat olarak başladı, vekaleten Fakülte Sekreterliği yaptı. 1982’de Trakya Üniversitesi kadrosunda 10 yıl kurucu Üniversite Genel Sekreteri oldu.

ETF’nin en eski ve en genç memuru ise Selçuk Çakır’dır. Aslen Edirneli olup 1978’den itibaren Edirne’de görev yapan inşaat teknisyeni (sürveyan) olarak hastane inşaatlarını takip etmiştir. Trakya Üniversitesi’nin kurulmasından sonra Rektörlük bünyesinde Daire Başkanlıkları yapmıştır. Emekli olduktan sonra siyasete atıldı ve halen Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı konumundadır.

KURUCU DEKAN

PROF. DR. İSMET DÖKMECİ

(1942, İskilip – 23.10.2016, Edirne)

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk Dekanı Prof. Dr. İsmet DÖKMECI’yi vefatının 5. yılında şükranla yâd etmekteyiz. Çünkü Edirne’de henüz ne üniversite, ne fakülte, ne de eğitim hastanesi adına hiçbir şey yok iken, sıfırdan başlayarak, mahrumiyetler içinde fedakârca gecesini gündüzüne katarak çalışan “pioneer” ekibin içinde yer almıştır. 20 Temmuz 1982 günü Resmi Gazete’de ve diğer gazetelerde “Edirne merkezli Trakya Üniversitesi”‘nin kuruluşu ilân edilmiş, 11 gün sonra da Kurucu Rektör olarak Prof. Dr. Ahmet Karadeniz’in ismi açıklanmıştı. Şimdi düşünün – 1 Ekim’de (yani iki ay sonra) Edirne’de 4 Fakültenin öğrencileri eğitime başlamalıydı! Askeri dönemlere ait “cesaret” işi (istim sonradan gelsin!).[Tabi, 1 Ekim’de öğrenci kayıtları yapıldı ve evlerine gönderildiler. İki ay gecikmeyle, 3 Aralık 1982’de dersler başlatılabildi].

Bu cesaret işine mecbur olanlardan biri de, 8-yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren “Edirne Tıp Fakültesi”‘nin o andaki Dekan Vekili olan Doç. Dr. İsmet Dökmeci’dir. 13 Temmuz 1982’de Profesörlüğe yükseltildi ve Ağustos’ta yeni Rektörle birlikte Edirne’ye hareket ettiler.

Bu ilk günlerde ve aylarda İsmet Bey hem Dekan Vekili, hem de Rektör Yardımcısı (tedviren) olarak hep Edirne’de kaldı. Rektör’ün 4 kurucu Fakülte (Tıp, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat) Dekanını önermesi zaman aldı ve YÖK Başkanının onayı 16 Eylül’de geldi. Trakya Üniversitesi’nin ilk resmi Yönetim Kurulu toplantısı bu tarihte yapılabildi, Senato ise ancak 11 Mart 1983’te toplanabildi.

İsmet Dökmeci 40 yaşında idi. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirmiş, Farmakoloji dalında Belçika’da master (1968), Fransa’da Nancy Tıp Fakültesinde doktora (1971) yapmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Tıp Fakültesinde Farmakoloji Doçenti olmuştu (1975). 1979’da İ.Ü. Edirne Tıp Fakültesi kadrosuna geçmişti. Lisans eğitimi Veterinerlik olmasından sonraki kariyeri hep tıp fakültelerinde sürmüştü. Temel Tıp Bilimlerinde bu mümkündü, fakat bu durum başını çok ağrıttı, basında tartışma konusu yapıldı ve yıpratıldı. Oysa Farmakoloji alanında çok çalışkan ve üretken idi: “Farmakoloji”, “Toksikoloji”, “Türkiye İlaç Rehberi”, “Tıp Terimleri Sözlüğü” gibi kitapları ülke çapında okutuluyordu. Trakya Tıp Fakültesi’nin ilk kitap yayınlayan öğretim üyesidir.

Dekanlığı kısa sürdü – 1,5 yıl sonra istifa etti, fakat Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığını ve derslerini emekli olduğu 2009 yılına kadar sürdürdü (27 yıl fiilen). Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün üç dönem Müdürlüğünü yaptı, Fakülte Yönetim Kurulunda görev aldı.

Emekli olduktan sonra Edirne’de kaldı. 2010 yılında kurduğumuz “Üniversite Emekli Öğretim Elemanları Derneği”ne katıldı, Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı (2013’te bu Dernek lağvedildi).

Fakat kronik hastalıkları yüzünden 12 Temmuz 2016’da beyin sapında damar tıkanması sonucu derin komaya girdi. Kuruculuğunu yaptığı Fakülte Hastanesinin yoğun bakımında üç aydan fazla yaşatıldı ve 23 Ekim 2016 tarihinde, 74 yaşında vefat etti.

Oğlu Sela Can Dökmeci kontrbas sanatçısı oldu ve bugün Devlet Konservatuarında Dr. Öğr. Üyesi ve Müdür Yardımcısı olarak Trakya Üniversitesi’ne babasının katkılarını sürdürmektedir.

TRAKYA TIP FAKÜLTESI’NİN

YENI DEKANI

Daha önce Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yeni Dekanlık Binasını paylaşmıştım. Akabinde ilk Dekan Prof. Dr. İsmet Dökmeci’nin 5. vefat yıldönümünü hatırlatmıştım. Bu arada Prof. Dr. Muzaffer Demir’in uzatmalı Dekanlık süresi (2016-2021) dolmuş oldu ve yeni Dekan atandı. Dekanlık koltuğuna yeni/ eski bir Profesör hanım oturdu – Prof. Dr. FilizAKATA. Çünkü Filiz Hanım daha önce de, 2005-2008 arası Dekanlık yapmış ve Fakülte’nin ilk hanım Dekanı olmuştu. 13 yıl sonra ikinci kez Dekanlık görevine lâyık görülmektedir. 1961, Tekirdağ doğumlu olup, 1984’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve 1988’de Edirne’de ihtisasa başlamıştır – 33 yıldır Fakültemize hizmet etmektedir. 1992’de Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 1994’te Yrd. Doç. 1997’de Doç., 2003’te Profesör olmuştur. İki yılıdır Covid-19 salgını ile mücadele eden isimsiz kahramanlar ekibinin başında bulunmaktadır. Üniversitemizin kuruluşunun 25. yılında (2007) Dekanlık makamında bulunmuş olan Prof. Dr. Filiz Akata Üniversitemizin 40. yılında ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Fakültemizi temsil etmesini temenni ederim.

Dekan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Dinçer AVLAN (1969, Kırklareli doğumlu) ise kendi mezunumuzdur (1993). İstanbul Tıp Fakültesinde “Çocuk Cerrahisi” uzmanı olmuş (1998), “Çocuk Ürolojisi” Yan Dal (2014) yapmıştır. Mersin Üniversitesinde Doçent (2006) ve Profesör (2012) olduktan sonra, 2015’te Fakültemize dönmüştür.

İkinci Dekan Yardımcısı ise genç Farmakoloji Doçenti Dr. Özgür GÜNDÜZ olmuştur. 2004 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olup, 2010’da Farmakoloji Doktorası, 2012’de Yrd. Doç. ve 2017’de Doçent olmuştur.

Fakültenin ilk 7 Dekanı (sağdan sola):

Prof. Dr. İsmet Dökmeci, Prof. Dr. Ergun Ertuğ, Prof. Dr. Osman Şengönül,

Prof. Dr. Recep Mesut, Prof. Dr. Ahmet Karasalihoğlu, Prof. Dr. Kemal Kutlu,

Prof. Dr. Filiz Akata; Rektör Prof. Dr. Enver Duran

PROF. DR. İSMET DÖKMECİ

(1942, İskilip – 23.10.2016, Edirne)

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin ilk Dekanı Prof. Dr. İsmet DÖKMECI’yi vefatının 5. yılında şükranla yâd etmekteyiz. Çünkü Edirne’de henüz ne üniversite, ne fakülte, ne de eğitim hastanesi adına hiçbir şey yok iken, sıfırdan başlayarak, mahrumiyetler içinde fedakârca gecesini gündüzüne katarak çalışan “pioneer” ekibin içinde yer almıştır. 20 Temmuz 1982 günü Resmi Gazete’de ve diğer gazetelerde “Edirne merkezli Trakya Üniversitesi”‘nin kuruluşu ilân edilmiş, 11 gün sonra da Kurucu Rektör olarak Prof. Dr. Ahmet Karadeniz’in ismi açıklanmıştı. Şimdi düşünün – 1 Ekim’de (yani iki ay sonra) Edirne’de 4 Fakültenin öğrencileri eğitime başlamalıydı! Askeri dönemlere ait “cesaret” işi (istim sonradan gelsin!).[Tabi, 1 Ekim’de öğrenci kayıtları yapıldı ve evlerine gönderildiler. İki ay gecikmeyle, 3 Aralık 1982’de dersler başlatılabildi].

Bu cesaret işine mecbur olanlardan biri de, 8-yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren “Edirne Tıp Fakültesi”‘nin o andaki Dekan Vekili olan Doç. Dr. İsmet Dökmeci’dir. 13 Temmuz 1982’de Profesörlüğe yükseltildi ve Ağustos’ta yeni Rektörle birlikte Edirne’ye hareket ettiler.

Bu ilk günlerde ve aylarda İsmet Bey hem Dekan Vekili, hem de Rektör Yardımcısı (tedviren) olarak hep Edirne’de kaldı. Rektör’ün 4 kurucu Fakülte (Tıp, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat) Dekanını önermesi zaman aldı ve YÖK Başkanının onayı 16 Eylül’de geldi. Trakya Üniversitesi’nin ilk resmi Yönetim Kurulu toplantısı bu tarihte yapılabildi, Senato ise ancak 11 Mart 1983’te toplanabildi.

İsmet Dökmeci 40 yaşında idi. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirmiş, Farmakoloji dalında Belçika’da master (1968), Fransa’da Nancy Tıp Fakültesinde doktora (1971) yapmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Tıp Fakültesinde Farmakoloji Doçenti olmuştu (1975). 1979’da İ.Ü. Edirne Tıp Fakültesi kadrosuna geçmişti. Lisans eğitimi Veterinerlik olmasından sonraki kariyeri hep tıp fakültelerinde sürmüştü. Temel Tıp Bilimlerinde bu mümkündü, fakat bu durum başını çok ağırttı, basında tartışma konusu yapıldı ve yıpratıldı. Oysa Farmakoloji alanında çok çalışkan ve üretken idi: “Farmakoloji”, “Toksikoloji”, “Türkiye İlaç Rehberi”, “Tıp Terimleri Sözlüğü” gibi kitapları ülke çapında okutuluyordu. Trakya Tıp Fakültesi’nin ilk kitap yayınlayan öğretim üyesidir.

Dekanlığı kısa sürdü – 1,5 yıl sonra istifa etti, fakat Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığını ve derslerini emekli olduğu 2009 yılına kadar sürdürdü (27 yıl fiilen). Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün üç dönem Müdürlüğünü yaptı, Fakülte Yönetim Kurulunda görev aldı.

Emekli olduktan sonra Edirne’de kaldı. 2010 yılında kurduğumuz “Üniversite Emekli Öğretim Elemanları Derneği”ne katıldı, Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı (2013’te bu Dernek lağvedildi).

Fakat kronik hastalıkları yüzünden 12 Temmuz 2016’da beyin sapında damar tıkanması sonucu derin komaya girdi. Kuruculuğunu yaptığı Fakülte Hastanesinin yoğun bakımında üç aydan fazla yaşatıldı ve 23 Ekim 2016 tarihinde, 74 yaşında vefat etti.

Oğlu Sela Can Dökmeci kontrbas sanatçısı oldu ve bugün Devlet Konservatuarında Dr Öğr Üyesi ve Müdür Yardımcısı olarak Trakya Üniversitesi’ne babasının katkılarını sürdürmektedir.KURUCU DEKAN

PROF. DR. İSMET DÖKMECİ

(1942, İskilip – 23.10.2016, Edirne)

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin ilk Dekanı Prof. Dr. İsmet DÖKMECI’yi vefatının 5. yılında şükranla yâd etmekteyiz. Çünkü Edirne’de henüz ne üniversite, ne fakülte, ne de eğitim hastanesi adına hiçbir şey yok iken, sıfırdan başlayarak, mahrumiyetler içinde fedakârca gecesini gündüzüne katarak çalışan “pioneer” ekibin içinde yer almıştır. 20 Temmuz 1982 günü Resmi Gazete’de ve diğer gazetelerde “Edirne merkezli Trakya Üniversitesi”‘nin kuruluşu ilân edilmiş, 11 gün sonra da Kurucu Rektör olarak Prof. Dr. Ahmet Karadeniz’in ismi açıklanmıştı. Şimdi düşünün – 1 Ekim’de (yani iki ay sonra) Edirne’de 4 Fakültenin öğrencileri eğitime başlamalıydı! Askeri dönemlere ait “cesaret” işi (istim sonradan gelsin!).[Tabi, 1 Ekim’de öğrenci kayıtları yapıldı ve evlerine gönderildiler. İki ay gecikmeyle, 3 Aralık 1982’de dersler başlatılabildi].

Bu cesaret işine mecbur olanlardan biri de, 8-yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren “Edirne Tıp Fakültesi”‘nin o andaki Dekan Vekili olan Doç. Dr. İsmet Dökmeci’dir. 13 Temmuz 1982’de Profesörlüğe yükseltildi ve Ağustos’ta yeni Rektörle birlikte Edirne’ye hareket ettiler.

Bu ilk günlerde ve aylarda İsmet Bey hem Dekan Vekili, hem de Rektör Yardımcısı (tedviren) olarak hep Edirne’de kaldı. Rektör’ün 4 kurucu Fakülte (Tıp, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat) Dekanını önermesi zaman aldı ve YÖK Başkanının onayı 16 Eylül’de geldi. Trakya Üniversitesi’nin ilk resmi Yönetim Kurulu toplantısı bu tarihte yapılabildi, Senato ise ancak 11 Mart 1983’te toplanabildi.

İsmet Dökmeci 40 yaşında idi. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirmiş, Farmakoloji dalında Belçika’da master (1968), Fransa’da Nancy Tıp Fakültesinde doktora (1971) yapmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Tıp Fakültesinde Farmakoloji Doçenti olmuştu (1975). 1979’da İ.Ü. Edirne Tıp Fakültesi kadrosuna geçmişti. Lisans eğitimi Veterinerlik olmasından sonraki kariyeri hep tıp fakültelerinde sürmüştü. Temel Tıp Bilimlerinde bu mümkündü, fakat bu durum başını çok ağırttı, basında tartışma konusu yapıldı ve yıpratıldı. Oysa Farmakoloji alanında çok çalışkan ve üretken idi: “Farmakoloji”, “Toksikoloji”, “Türkiye İlaç Rehberi”, “Tıp Terimleri Sözlüğü” gibi kitapları ülke çapında okutuluyordu. Trakya Tıp Fakültesi’nin ilk kitap yayınlayan öğretim üyesidir.

Dekanlığı kısa sürdü – 1,5 yıl sonra istifa etti, fakat Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığını ve derslerini emekli olduğu 2009 yılına kadar sürdürdü (27 yıl fiilen). Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün üç dönem Müdürlüğünü yaptı, Fakülte Yönetim Kurulunda görev aldı.

Emekli olduktan sonra Edirne’de kaldı. 2010 yılında kurduğumuz “Üniversite Emekli Öğretim Elemanları Derneği”ne katıldı, Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı (2013’te bu Dernek lağvedildi).

Fakat kronik hastalıkları yüzünden 12 Temmuz 2016’da beyin sapında damar tıkanması sonucu derin komaya girdi. Kuruculuğunu yaptığı Fakülte Hastanesinin yoğun bakımında üç aydan fazla yaşatıldı ve 23 Ekim 2016 tarihinde, 74 yaşında vefat etti.

Oğlu Sela Can Dökmeci kontrbas sanatçısı oldu ve bugün Devlet Konservatuarında Dr Öğr Üyesi ve Müdür Yardımcısı olarak Trakya Üniversitesi’ne babasının katkılarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Recep Mesut

Osmanlı tarihi ve Tıp tarihi ilgimi çekmektedir. Bu alanlarda sürekli kitap ve makaleler okurum. Dünya tarihi ve mitoloji ile de ilgilenirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu